Fashionothon Online Shopping आणि Just Dail Complaint – वस्तु परतावा किंवा पैसे परत मिळणेबाबत

Subject: वस्तु परतावा किंवा पैसे परत मिळणेबाबत
My Name: मंगेश गोविंदराव देशमुख
My City: लातुर
My State: महाराष्ट्र
My Complaint Against: Fashionothon online shopping आणि just dail
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.): 15000
My Complaint Description:
मी काही दिवसांपूर्वी fashionothon online shopping हुन +1114059666 फोन आल्या नंतर त्यांच्या सांगण्या वरुन मी एक ५००० रु चा combo pack खरेदी केला ज्या वर ते मला एक assured gift देणार होते मी तो combo pack खरेदी केला त्यानंतर मला दुसय्ा दिवशी त्याचा परत +1114059666,+1114634043 या नंबरहुन फोन आला व त्यांनी सांगितले की तुमचे car contest मध्ये सिलेक्शन झाले आहे तुम्हाला Renolut Kiwd लागली आहे त्यासाठी तुम्हास 10000 रु चे Regitrtion fees भरावी लागेल मग मी just Dail शी संपर्क साधून याची शाहनिशा केली त्यांनी सांगितले आमचे या कंपनी बरोबर टायप आहे तुम्ही बिनधास्त खरेदी करा तसा त्यांनी मला Massage पण पाठवला आहे त्यामुळे मी त्याच्यावर विश्वास ठेवून नोंदणी केली व JDP वरुन 10000 रु ट्रान्सफर केले या १०००० च्या बदल्यात ते मला तेवढच किंमतीचे सोने देणार होते तसेच परत मला त्या नंबर हुन परत फोन आला व मला 5000रु ट्रान्सफर करण्यासाठी सांगितले मी परत jdp (जस्ट डायल पे) वरुन पैसे ट्रान्सफर केले परंतु काही दिवसानंतर त्यांनी मला त्या पैशाबदली सोनं न पाठवतां मला आवश्यक नसलेल्या वस्तु पाठवल्या मी त्या DTDC courier द्वारे परत पाठवल्या परंतु मला त्याबदली आवश्यक असलेल्या वस्तु किंवा पैसे काही परत मिळाले नाहीत मी त्याच्याशी संपर्क केला असतां मला ते उडवा उडवीचे उत्तर देत आहेत व तुम्हाला काय करायचे ते करा असे म्हणत आहेत याबाबतचे सर्व फोन रेक्रॅाडिंग माझ्या कडे आहे या कंपनी ने माझ्या सारख बय्राच जणांना फसवल आहे

Continue reading


Fashionothon14 Complaint – FashionOthon Offering Best Offer

Subject: FashionOthon offering Best Offer
My Name: Fashionothon14
My City: Delhi
My State: Delhi
My Complaint Against: fashionothon14
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.):
My Complaint Description:
Fashionothon is the best online portal for shopping, Fashionothon offering best offers for all the products to all the consumers, Fashionothon offering best offers in the winter collections for all the consumers accordings to their ages. fashionothon also provide best services to the consumers.

Continue reading


Fashionothon6241 Complaint – FashionOthon Offering Best Offer

Subject: FashionOthon offering Best Offer
My Name: Fashionothon6241
My City: Delhi
My State: Delhi
My Complaint Against: fashionothon6241
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.):
My Complaint Description:
Fashionothon is the best online portal for shopping. Fashionothon offering best offers to all products to the consumers accordings to their ages, I got a best latest fashionable watch from fashionothon, I am really appreciate for giving best offer of my products and also provide best service to my consumers.

Continue reading

Continue reading


Fashionothon Complaint – FashionOthon Provided Best Offer

Subject: FashionOthon Provided Best Offer
My Name: Fashionothon
My City: Delhi
My State: Delhi
My Complaint Against: fashionothon
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.):
My Complaint Description:
FashionOthon provides the best offers to all consumers accordings to their ages.fashionothon provides best products to all consumers such as cosmetics, garments,electronics,jewellery etc.fashionothon provides best services to all the consumers.

Continue reading

Continue reading


Cheap Rate In Fashionothon Complaint – Cheap Rate In Fashionothon

Subject: cheap rate in fashionothon
My Name: fashionothon
My City: delhi
My State: india
My Complaint Against: cheap rate in fashionothon
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.): 800
My Complaint Description:
Internet business Trends at fashionothon 2017Trends For Website Designing www.fashionothon.com E-trade site outlining will likewise observe an immense lift. At this present phase of the Internet overwhelmed the world, it is vital that sites ought to have returning clients alongside new guests. To hold their grasp, your business ought to concentrate on some most recent website architecture patterns. Tiled Navigation is one such region. This makes pictures more open and clients don’t move lost while through the items.

Continue reading

Continue reading