Balance Sena Kapay Tena Vise

My Name: jayesh
My Complaint Against: uninor and my name jayesh rabari
Contact of Complaint Against:
7383441464
My Complaint Description:
sir maru name desai jayesh che ane mara balance mathi date,04/11/2011 na roj mara balance mathi 15 rupees kapayi gaya che te puchva mate mei 121 par call karyo pan temne pan maro call upadyo nahi tethi me 198 par call karyo tyare temne mane ratna 9:00 vage call karvanu kahyu pachi mei 9:00 call karyo tyare temne mane savarana 7:00 vage call karvanu kahyu ane jyare mai 8:00 vage call karyo to sir temne mane 12:00 vage call karvanu kahyu to pan mai 12:00 jagyaye sir 1:30 vage call karyo to temne maro call upadvanu j bandh kari didhu che sir have sir hu su karu sir mara phon karva chata pan te custumer care vara maro call upadata nathi tethi mari reqiest che k mane 15 rupees sena kapaya teni mane khaber pade ane hu pan kahi saku te kem kapya karank agar pan 3-4 var 30 rupees kapay gaya che nahi tethi sir i requiest you sir…………

Continue reading