Shyam Or Abhinit Kumar Complaint – Cyber Crime Case

Subject: cyber crime case
My Name: Tirthrajsinh Gohil
My City: surat
My State: Gujarat
My Complaint Against: shyam or abhinit kumar
Complaint Category: Vodafone Complaints
Claim Amount (Approx.): 47075
My Complaint Description:
totally froud employee abhinit kumar and shyam
office skyline building vodafone main branch andheri east mumbai
cyber crime activity employee are totally froud and give fake number
last 4 month not give my money back
my amount is 47075/- rs totally bank ralated amount
abhinit kumar bank details A/c– 45620100008648
Branch- BARB0VIREAS
Bank of baroda
abhinit kumar and shyam give me fake number 7000000000.7000000007.9999999998.… Continue reading

Continue reading


Mukesh Kumar Complaint – Difektiv Piss

Subject: Difektiv piss
My Name: Mukesh kumar
My City: Delhi
My State: India
My Complaint Against: Mukesh kumar
Complaint Category: Online Shopping
Claim Amount (Approx.): 1200
My Complaint Description:
I reeshiv difektiv piss

Continue reading


Om Sai Consturction – Mr. Shiv Kumar Mishra Complaint – Refund Not Received Towards Cancellation Of Booking

Subject: Refund not received towards cancellation of Booking
My Name: Sandeep Sule
My City: 9821645669
My Complaint Against: Om Sai Consturction – Mr. Shiv Kumar Mishra
Complaint Category: Construction & Real Estate
Claim Amount (Approx.): 1405000.00
My Complaint Description:
मी संदीप श्रीराम सुळे, वय वर्षे ४८, कुर्ला काजूपाडा, मुंबई इथे वास्तव्य्यास असून, ऑगस्ट २०१४ साली मी, ओम साई कंस्ट्रक्टशन टिटवाळा यांचा कढे, २ बेड रूम हॉल चा फ्लॅट बुक केला होता, सदर बुकिंग मी ओम साई कंस्ट्रक्टशनच्या टिटवाळा ऑफिस मधेच केला होता. दोन वर्ष्याच्या कालावधि मध्ये एकूण १९ लाख पाच हजार रुपयाचे पेमेंट केल्या वर. एप्रिल २०१६ साली माझी कामा निमित्त बेंगलोर येथे ट्रान्सफर करण्यात आल्या मुळे आली.… Continue reading

Continue reading


Shatyavir Kumar Complaint – Samsung Mobile Phone And Bluetooth Is Not Working

Subject: Samsung Mobile phone and Bluetooth is not working
My Name: Shatyavir Kumar
My City: Mumbai
My Complaint Against: Shatyavir Kumar
Complaint Category: Mobile Companies
Claim Amount (Approx.): 1159
My Complaint Description:
Name. Shatyavir Kumar. Contact n 9504396988 address. Cwms office s&T work shop byculla Mumbai 400027… Continue reading

Continue reading


Shatyavir Kumar Complaint – Mobile Phone Is Not Working And Bluetooth Not Working

Subject: mobile phone is not working and Bluetooth not working
My Name: Shatyavir kumar
My City: Mumbai
My Complaint Against: Shatyavir Kumar
Complaint Category: Mobile Companies
Claim Amount (Approx.): 1159
My Complaint Description:
Name. Shatyavir Kumar. Mobile number. 8446127636 9504396988. Address. Cwms office s&T work shop byculla Mumbai 400027… Continue reading

Continue reading