Om Sai Consturction – Mr. Shiv Kumar Mishra Complaint – Refund Not Received Towards Cancellation Of Booking

Subject: Refund not received towards cancellation of Booking
My Name: Sandeep Sule
My City: 9821645669
My Complaint Against: Om Sai Consturction – Mr. Shiv Kumar Mishra
Complaint Category: Construction & Real Estate
Claim Amount (Approx.): 1405000.00
My Complaint Description:
मी संदीप श्रीराम सुळे, वय वर्षे ४८, कुर्ला काजूपाडा, मुंबई इथे वास्तव्य्यास असून, ऑगस्ट २०१४ साली मी, ओम साई कंस्ट्रक्टशन टिटवाळा यांचा कढे, २ बेड रूम हॉल चा फ्लॅट बुक केला होता, सदर बुकिंग मी ओम साई कंस्ट्रक्टशनच्या टिटवाळा ऑफिस मधेच केला होता. दोन वर्ष्याच्या कालावधि मध्ये एकूण १९ लाख पाच हजार रुपयाचे पेमेंट केल्या वर. एप्रिल २०१६ साली माझी कामा निमित्त बेंगलोर येथे ट्रान्सफर करण्यात आल्या मुळे आली.… Continue reading

Continue reading


Virender Mishra Complaint – Phone Battery Not Available With Phone

Subject: phone battery not available with phone
My Name: virender mishra
My City: faridabad
My Complaint Against: virender mishra
Complaint Category: Handset Compalints
Claim Amount (Approx.): 1059
My Complaint Description:
Mobile battery is not available with phone so it's my request to you please provide battery because without battery phone is usless… Continue reading

Continue reading