Mara Mobile 16 Dinsa Pada Hai Aabhi Tak Muja Javabnahi Da Raha MyIMEI No – 911246750387554

My Name: jeky
My Contact No. 9727032680
My Complaint Against: lava xolo
lava xolo’s Contact Details: 180030100104
Complaint Category: Others
My Complaint Description:
mobile ka pay ment ka email nahi aa raha aaur morbi ma lava ka service center nahi hai mumbai haqi mara mobile lava xolo a700

Continue reading