Natraj Cinema Kapadvanj Complaint – Chhiting

Subject: Chhiting
My Name: Dabhi alpesh
My City: Kathalal
My State: Gujarat
My Complaint Against: Natraj cinema kapadvanj
Complaint Category: Food & Hotels
Claim Amount (Approx.): 300
My Complaint Description:
MRp print se 3 guna jyada Ret vasul karte he popcorn coldrink pe Har chij pe…

Continue reading


Natraj Ilectroniks Palitana & Naman Rafrigration Bhavnagar Complaint – Whairpool Campnina Frijma Varamvar Campresar Fel

Subject: Whairpool campnina frijma varamvar campresar fel
My Name: Vala Valabhai Hirabhai
My City: Palitana
My State: Gujarat
My Complaint Against: Natraj ilectroniks palitana & naman rafrigration bhavnagar
Complaint Category: Electronics Appliances
Claim Amount (Approx.): 14000
My Complaint Description:
Me wharlpool cumpninu frij tarikh 19/9/2012 na roj kharidel .campni tarf thi panch varshni voranti aapvama aavel hati chela ghana samaythi tema kharabi aavava lagi me pratham camplen tarikh 17/10/2016 thi lay tarikh 6/6/2017 shudhi camplen karto rahyo pan frijni kharabi dur nathay be campresar ane ek vakhat frijnu vayring badlyu to pan kharabino chhutkaro na aavyo aakhre kantaline me grahksurxa bhavnagar camplen kari teoshree a dukandar ane sarvis senter valani notic aapi pan te lokona petnu pani haji sudhi halyu nathi
Mate aapshree ne camplen karavanu vicharyu chhe aap shree mane yogya nyay male evi vinti

Continue reading