Shah Hasmukbhai Kodardas (din Dayal Grahak) Complaint – Rashan Na Madva Babat

Subject: Rashan na madva babat
My Name: Darji Hemant kumar kamleshbhai
My City: Gabat
My Complaint Against: Shah Hasmukbhai kodardas (din dayal grahak)
Complaint Category: Government Employees
Claim Amount (Approx.):
My Complaint Description:
Dear sir,
Jay bharat sathe janavanu ke amne rashan madtu nathi pan ame kupan kadaviye chhiye to ema jattho ave chhe pan rashan vada ame kai pan apta nathi rashan vadanu kahevu chhe ke tamaru nam kami thayel chhe etle tamne anaj madse nahi. Pan gujarat sarkar dvara je yojna chhe tema darek nagrik ne sasta anaj made pan amne madtu nathi. Asha rakhu chhu ke tame temna par yogya karyvahi karso.
Sahkar badal abhar.

Share and inform others about this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*