Shree Sai Gas Egency, Katargam, Surat

Amo KATARGAM ANE AMROLI vistar na rahiso taraf thi complain che k amara vistar ni gas agency vala gas ni bottle amara sudhi time par aapvane badle BLACK kare che etle ke vadhare rupiya vasuli ne veche che.
Aana karane ame loko khubaj musibato vethi rahya chie, to aap Shree ne namra apil karie chie k vaheli takee aap Shree aana same KADAK kayda thi pagla bharo.
Jay Hind, Jay Bharat, Jay Jay Garvi Gujrat.

Continue reading